Privacy beleid en gebruik van cookies

De Lelie respecteert uw privacy.

De Lelie stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. De Lelie publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen De Lelie op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onderaan op elke webpagina van onze website.

 1. Websites en domeinen waarvoor deze privacyverklaring geldt
 2. Informatie die wordt verzameld
 3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
 4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
 5. Uw keuzes
 6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
 7. Uw gegevens en derden
 8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
 9. Gebruik van cookies
 10. Uw gegevens beveiligen
 11. Wijzigingen in deze verklaring

1. Websites en domeinen waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan De Lelie nv eigenaar is.
De Lelie nv heeft haar maatschappelijke zetel te Kwade Weide 5 - 2920 Kalmthout.

Koppelingen naar websites die niet van De Lelie zijn
De website van De Lelie kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van De Lelie. De Lelie heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van De Lelie. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van De Lelie. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan De Lelie.
Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Informatie die wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit.
  Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als lid van De Lelie. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. De Lelie verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

  Op de De Lelie website kan u informatie opvragen, bepaalde diensten bestellen, lid worden of uzelf registreren voor één van onze activiteiten. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren om contact met u op te nemen en gegevens inzake uw opleiding en werkverleden.

  We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze diensten of activiteiten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze diensten en activiteiten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

 • Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. De Lelie verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van De Lelie gebruiken.

  Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de De Lelie website, unieke URL's die zijn bezocht binnen www.deleliezuivel.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van www.deleliezuivel.be maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening.

3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

De Lelie gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen.
Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en activieteiten. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot diensten van De Lelie. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u De Lelie verstrekt op activiteiten of langs andere weg.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor rapportering over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de De Lelie website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

De Lelie verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. De Lelie deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. De Lelie maakt gegevens van haar leden beschikbaar voor alle entiteiten waarvan De Lelie eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'.

De Lelie sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens De Lelie ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan De Lelie. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. De Lelie geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

5. Uw keuzes

De Lelie geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke diensten of activiteiten en op algemene informatie van . Algemene informatie van De Lelie is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keus met betrekking tot de bezorging van algemene informatie via de post, e-mail of per telefoon. Raadpleeg sectie 7 voor instructies. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.

6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out

De Lelie gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft.
Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over activiteiten, productinformatie en marketingmateriaal. U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.

Geef uw voorkeuren voor privacy op door te schrijven naar info@deleliezuive.be - vermeld uw naam, e-mailadres en postadres in alle correspondentie.

7. Uw gegevens en derden

Bepaalde diensten van De Lelie zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel De Lelie als het andere bedrijf.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

De Lelie streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om gegevens van onze leden goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van De Lelie zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke ID's.

De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

9. Gebruik van cookies

De website van De Lelie maakt gebruik van Google Analytics om statistische informatie van de bezoekers te verzamelen en om hier rapporten van te maken. Deze informatie wordt via cookies, kleine tekstbestanden die op uw toestel worden geplaatst om standaard en anonieme internetinformatie (vb. IP adressen) te verzamelen, naar Google verzonden.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics kan u vinden op de website van Google.

Deze cookies verzamelen enkel informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies verzamelen op geen enkele manier identificeerbare informatie. Alle informatie die men via cookies verkrijgt worden op een gezamenlijk en anonieme wijze verzameld. Deze anonieme gegevens worden enkel gebruikt om de werking van onze site te verbeteren.

Door onze site te gebruiken geeft u ons toestemming om cookies op uw systeem te plaatsen.

10. Uw gegevens beveiligen

De Lelie stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. De Lelie beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

11. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van De Lelie , worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt De Lelie hiervan melding bij leden die het betreft.

Deze privacyverklaring geldt voor België, Nederland & Luxemburg en werd opgemaakt in juli 2014.